Skip to content →

Blog om Penge - blog om at blive økonomisk uafhængig Posts

Hvorfor dit hjem er en forfærdelig investering

Der er en generel opfattelse af, at ens hjem er den bedste investering, man kan foretage sig. Jeg har selv tænkt det i mange år og handlet ud fra det. Men når man evaluerer kriterierne for en god investering, så er egen bolig slet ikke nogen god investering.

BEMÆRK. Diskussionen handler om, hvorfor din egen bolig (typisk) er en forfærdelig investering, når den betragtes som en investering. I mange andre situationer er egen bolig fantastisk. Boligen giver nogle helt basale ting til mennesker som varme, tryghed, rammer for hverdagen, minder over tid og meget mere.

Sidst i artiklen vil jeg komme ind på, hvordan man kan gøre sin bolig til en bedre investering.

Lad os starte hele diskussionen med en opsummering af, hvad der er karakteristikaerne ved en attraktiv/god investering:

 • Likvid – at det er nemt at få solgt investering, når det ønskes.
 • Billig at købe og sælge
 • Simpel at købe og sælge
 • Effektivt marked, hvor man får den pris, aktivet er værd, når man sælger.
 • Aktivet giver løbende dividender
 • Styk prisen er lav og kan let justeres op og ned, som man vil og prisen er ikke så høj, at man har behov for gearing
 • Nem at diversificere
 • Ingen, eller lav pris, mens man holder investeringen
 • Afkast afhænger ikke af lokale events (Region, land, by, vej)
 • Beskattes ikke, mens man ejer det
 • Værdien kræver ikke løbende investering for at holde samme værdi.
 • Kræver ikke forsikring
 • Stressfri
 • Nem at dele med ægtefælle i tilfælde af skilsmisse
 • Investeringen er upåvirket af dine egne behov over tid
 • Der skal ikke bruges tid på investeringen
 • Højt afkast, justeret efter risiko

Der findes helt sikkert flere gode egenskaber ved gode investeringer, men vi har nu fået kridtet banen op for, hvilke egenskaber et godt investeringsaktiv har.

Hvordan passer dette til din egen bolig

Her gennemgår vi så alle overstående punkter i forhold til dit eget hjem, hvor du bor.

Likvid – nemt at få solgt investering når det ønskes.
Det kan bestemt ikke betegnes som nemt at sælge en bolig. For overhovedet at kunne sælge et hus, skal du bruge tid og penge på diverse rapporter og have taget professionelle billeder, men du skal også have en professionel salgsrådgiver (ejendomsmægler) til at sælge den for dig.
Hele processen med at få rapporter og finde mægler kan nemt tage 2-3 måneder i sig selv. Du skal i denne periode forholde dig til en masse forhold, som du måske ikke ved så meget om, fx om tilstandsrapporten er præcis eller om du tør lade dig friste, af højeste vurdering du fik fra ejendomsmæglerne. Derefter er der så selve liggetiden, hvor boligen er til skue for alle på Boligsiden, og der er fremvisninger af boligen. Du skal, højst sandsynligt, også forholde dig til købstilbud, der ligger under listeprisen. Det giver nogle meget svære dilemmaer, for hvor mange andre bud kommer der?
Alt i alt, er det ikke nemt at sælge en bolig. En investering der ikke er nem at sælge, må betegnes som mindre attraktiv.

Den dimentrale modsætning er en aktie i et børsnoteret selskab, som kan sælges med det samme mellem 9-17 på alle hverdage.

Billig at købe og sælge
Når boligen købes, koster det, både når man køber og sælger.
Ved købet benytter du dig oftest af en advokat til at gennemgå købet. Hvis huset ikke købes kontakt,  skal der stiftes gæld hos et realkreditinstitution og/eller i banken. Det koster en række gebyrer i forbindelse med stiftelsen af gælden. Købes boligen konstant, skal der stadig betales for tinglysningen. Den skal selvfølgelig også betales, hvis boligen finansieres.

Ligeledes koster det at sælge boligen: diverse rapporter, ejendomsmægler, evt ejerskifteforsikring, gebyrer til indfrielse af gæld og selvfølgelig tid fra dig.

Et hus til 2 mio. kan hurtigt koste 50.000 for advokat og gebyrer for etablering af realkreditlån i forbndelse med købet. Salget koster endnu mere. Her skal mægleren typisk have 50.000-75.000 kr (bolig til 2 mio), rapporter og billeder koster ca 15.000 kr, ejerskifteforsikring ca 7.500 til 10.000 kr og indløsning af realkreditlånet koster også væsentligt.

Alt i alt, det er relativt dyrt at købe og sælge en bolig.

Simpelt at købe og sælge
Det følger rigtig meget af punkterne “likvid” og “billige at købe og sælge”, at det bestemt ikke er simpelt.

Effektivt marked, hvor man får den pris aktivet er værd, når man sælger den.
Markedet for private boliger er absolut ikke et effektivt markede. Jo, det skulle lige være i situationerne, når markedet koger allermest (sælgers marked). Ellers er markedet meget subjektivt og hvor en prissætning, der er sat “til den rigtige køber” er direkte farlig. Er prisen sat for “højt” til de fleste på markedet, vil liggetiden blive lang og det, i sig selv, vil gøre, at den “rigtige køber” vil komme med et lavt bud.

De fleste boligejere foretager “investeringer” i boligen, mens de bor der. Det kan være nyt køkken, bad eller 1.000 timer i at lave en japansk have. Desværre for disse investeringerne, er det meget subjektivt om en potentiel køber kan lide forbedringerne. Køberen lægger et større beløb i budgettet til udskiftningen af køkkenet og den japanske have, vil meget sandsynligt også have en værdi på 0 kr.

Aktivet give løbende dividender
Mange investeringsobjekter giver en løbende dividende, dvs. afkast i form af penge udbetaling. Nogle aktier giver eksempel hvert år en del af overskuddet videre til investorerne via dividender.
Din egen boliger giver ikke dividender, tværtimod. Du skal hvert år betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Hertil kommer løbende drift af ejendommen til forsikring, affald og ikke mindst vedligeholdelse.
Her ses resultatet fra Bolius´ årlige boligejeranalyse:

Så omkring 65% af alle boligejere vurderer, at de bruger mere end 5000 kr om året på småskader og vedligeholdelse. For ca 45% af boligejerene er tallet +10.000 kr om året.

Din egen bolig er altså et aktiv, der månedligt koster for at holde samme stand.

Styk prisen er lav, den kan let justeres op og ned som man vil, og prisen er ikke så høj, at man har behov for gearing

Det er sjældent muligt at justere størrelsen af aktivmassen på en bolig. Størrelsen er meget fast. For aktier og andre aktiver er det muligt at købe og sælge løbende og justere sine positioner. Det er det ikke med din private bolig.

Gearing af dit eget indskud er oftest en forudsætning (hvilket gør, at du kan miste flere penge end dit indskud)
Når der købes en ejendom i Danmark, kan der optages op til 80% af købsværdien i realkreditlån. Fra et investeringsperspektiv betyder det, at man i princippet kan geare sin “investering” med en faktor 5.
Hvis man skyder sin formue på 200.000 ind i sin bolig, kan der købes for op til 1 mio. Det kan der være rigtig fin fornuft i, det gør jeg selv.
Men fra et investeringsperspektiv er det meget aggressiv. Sagen med gearing er, at fald i markedet også bliver forstærket med samme faktor. Dvs. med et fald på 20% vil hele din egen formue være forsvundet, (i teorien) og du bliver teknisk insolvent.

Nem at diversificere
Ikke muligt. Boligen er, hvor den er, du er låst af de forhold, der gælder netop for dit område.

Ingen eller lav pris, mens man holder investeringen
Som vi var inde omkring under punktet med dividender, så koster det løbende at eje egen bolig.

Afkast afhænger ikke af lokale events (Region, land, by, vej)

I nogle områder kan boligpriserne påvirkes meget af, at en enkelt stor virksomhed lukker ned eller skærer ned i antallet af medarbejdere.

Beskattes ikke mens man ejer det

Selv hvis alt gæld betales af, skal man stadig løbende betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat.

Værdien kræver ikke løbende investering for at holde samme værdi.
Punktet følger samme data som punktet med dividender. De fleste boligejere har en forventning om, at der skal afsættes et bestemt beløb om måneden til småskader på boligen. Dertil er også de store områder som taget, vinduer mm. som også skal udskiftes efter en årrække.

Kræver ikke forsikring
Igen en ekstra omkostning, som direkte påvirker cashflowet. Dvs. du skal have penge op af lommen hvert år. Den optimale investering kræver ikke løbende, at der skal tilføjes nye penge.

Stressfri
Dette punkt er meget personlighedsafhængigt. Men der kan være forbundet stress med en bolig, fx valg af flexlån, vind og vejr, konstante opgaver i huset og haven, eksempelvis den der revne bagved huset som bliver større og større.

Nem at dele med ægtefælle i tilfælde af skilsmisse
Når det forfærdelige sker, at et ægtepar skilles, er konsekvensen meget ofte, at huset skal sælges. Der vil være nogle følelser knyttet til boligen, hvilket gør, at mange ikke har lyst til at blive boende. En anden effekt er, at boligen oftest er finansieret via realkreditlån, og størrelsen på lånet er udfra det rådighedsbeløb, husstanden har samlet.
En enkelt indtægt kan derfor slet ikke betale af på lånet, hvis man da overhovedet kan blive enig om prisen, og den ene part har lyst til at blive boende i boligen.

Investeringen er upåvirket af dine egne behov over tid

I livet går mange fra en tilværelse som single -> parforhold -> parforhold med enkelt barn -> parforhold med flere større børn -> skilsmisse familie med børn -> ældre i parforhold -> ældre single.

Alle de situationer medfører forskellige boligbehov, hvilket gør, at man i mange tilfæde står i en situation, hvor man har behov for at justere sin boligforhold. Men det er bare rigtig dyrt at sælge og købe et andet hus. I driftomkostninger er det også rigtig dyrt at bo i et alt for stort hus, når børnene er flyttet hjemmefra og man sidder to tilbage.

Der skal ikke bruges tid på investeringen

Et hus kræver bare virkelig meget tid. Jeg har selv haft hus, men det var først, da jeg flyttede fra hus til lejlighed, at det blev klart for mig, hvor meget tid man bruger.

Højt afkast, justeret efter risiko
I det ovenstående gennemgik vi en masse punkter, der gør det klart, at egen bolig overordnet er forbundet med en dele flere risici end eksempelvis aktier.
Hvad hvis man så kigger på afkastet?
Hos Danmarks Statistik findes der tal for m2 prisen over tid. For hele Danmark er prisindekset gået fra indeks 100 i 1992 til indeks 311,6 ultimo 2016. Det svarer til en årlig vækst på omkring 4,6%.
Sammenlignet med det danske C20 / KFX indeks så steg dette fra indeks 95,64 (i 1994, 1989 er indeks 100) til indeks 938 ultimo 2016. Det svarer til en gennemsnitlig vækstrate på 9,8% om året.

(det præcise regnestykke er noget mere avanceret end dette, da der ikke betales eventuelle gevinster ved salg af hus og alle driftsomkostningerne ved at have hus ikke er taget med.)

Med hvad så? Er huse/ejendomme/lejligheder så altid en dårlig investering?

Nej, slet ikke. Boliger kan både give løbende afkast gennem udlejning og der kan realiseres fortjeneste i forbindelse med salg. Pt. er over 50% af min formue placeret i ejendomme. De ejendomme (lejligheder) jeg har købt, er med henblik på udlejning, hvilket gør, at mange af ovenstående punkter ikke er aktuelle.
Der købes kun lejligheder, der efter alle omkostninger er betalt, giver et forventet positivt cashflow hver måned.

Hvis du meget gerne vil have, at din egen bolig skal være en god investering, så sikre dig, at det er en bolig, der kan udlejes.

Hvad tænker du? Kom endelig med argumenter for eller imod, hvor attraktiv egen bolig er som investeringsaktiv.

2 Comments

Status på nettoformuen december 2017

I traditionens tro skal der gøres status for året der gik.

 December 2016November 2017December 2017Ændring 2017 total
Total2.053.042 kr2.755.305 kr2.767.835 kr+714.793 kr (+35%)
Pension235.487 kr257.870 kr256.430 kr+20.943 kr (9%)
Kontanter i selskab-5.735 kr513.384 kr398.893 kr+404.629 kr
Ejendomsportefølje 1981.761 kr1.089.263 kr1.241.323 kr+259.563 kr (+26%)
Ejendomsportefølje 2112.370 kr182.768 kr182.768 kr+70.397 kr. (63%)
Privat-46.570 kr712.021 kr688.421 kr+734.991 kr
Estimeret friværdi i privat bolig775.730 kr0 kr (solgt)0 kr (solgt)-775.730 kr

I tabellen har jeg sammenlignet 29.12.16 med 31.12.17.

De store ændringer i løbet af året er:

 • Skiftet job fra funktionær til selvstændig
 • Solgt privat hjem
 • Købt 5 lejligheder til investeringsporteføjen

Skiftet funktionærjob ud med at blive selvstændig

Min forventning var at det midlertidigt ville give nedgang i indkomsten. Men mod forventningen vidste det sig at medføre en væsentlig stigning. Jeg har skrevet her en artikel om hvordan “fuck you” money hjalp med at tage springet ud som selvstændig.

Pension

Jeg har cirka fået indbetalt cirka 10.000 kr på pensionsopsparingen. Dvs. selve stigningen i aktier og dividender udgjorde 11.000 kr. Det giver 4,2% stigning.

Privat

Overordnet fald værdien af mine private indestående med 40.739 kr. Fra 729.160 kr til 688.421 kr. Årsagen ligger primært i at jeg pt ikke udbetaler mig selv nogen løn for arbejde. Pengene bliver ind i selskaberne for at arbejde videre. Mit privatforbrug ligger på ca 150.000 – 180.000 kr om året, så jeg kan udlade at udbetale løn i cirka 4 år.

Ejendomme

I løbet af 2017 blev, der købt 5 lejligheder til udlejning. De er alle lejligheder der giver positiv cashflow efter renter. Dog ikke efter afdrag, da der hvert år bliver afdraget væsentligt på de lån der er optaget.

Målet er at lejlighederne skal udbetale mig penge når jeg ikke får en månedlig indtægt fra job eller salg af timer.

Penge i selskab (selvstændig konsulent)

Jeg arbejder som freelancer og sælger dermed timer til forskellige kunder. Som freelancer kan det være lettere at få en højere pris for sin tid. Men det bedste er også at det giver en del mere fleksibilitet, da opgaver blot skal laves indenfor aftalt tid. Det gør at det er muligt at tage halve og hele dage fri hvis nødvendigt.

For folk med ønsker om finansiel frihed er freelance-vejen efter min mening meget attraktiv. I perioder med få opgaver kan man bruge sin tid helt som man vil. Præcist som når finansiel uafhængighed er opnået!!

One Comment

Status på nettoformuen november 2017

Så er det blevet tid til en opdatering på nettoformuen. Formålet med opdateringerne er at vurdere hvor jeg ligger i forhold til målene. Som nævnt et par steder i bloggen, så viser undersøgelser at der er 42% større chance for at nå sine mål, hvis de nedfældes og der holdes regnskab for udviklingen.

 September 2017November 2017Ændring
Total2.503.697 kr2.755.305 kr+251.608 kr (+7%)
Pension262.246 kr257.870 kr-4.376 kr (-2%)
Kontanter i selskab314.825 kr513.384 kr+198.559 kr (+63%)
Ejendomsportefølje 11.076.605 kr1.089.263 kr+12.658 kr (+1%)
Ejendomsportefølje 2182.768 kr182.768 kr0 kr. (0%)
Privat667.254 kr712.021 kr44.768 kr (7%)

Pension

Aktierne er faldet lidt, 2 %. Der er ikke blevet købt nye aktier.

Kontanter i selskab

Mit primære arbejde er som freelancer. Da jeg har penge på min privatekonto. Det betyder at næsten hele omsætningen går til opsparing. Efter skat og moms er saldoen steget fra 314.825 kr til 513.384 kr. De har været nogle gode måneder med nogle store og interessante projekter.

Lejlighedsportefølje #1

Totalværdien er øget, da værdien af en lejlighed er justeret en smule op. Justeringen er på baggrund af aktuelle salgspriser (ikke listepriser) på samme lejligheder i området.

Værdien af lejligheder er efter salær til ejendomsmæglere.

Lejlighedsportefølje #2

Ingen justeringer i denne portefølje.

Privat

For privaten er totalværdien gået op. Det skyldes primært at min kæreste og min lejlighed er blev vurderet højere af 2 uafhængige realkreditinstitutter.

Total

Værdien af alle aktiverne er gået fra 2.503.697 kr til 2.755.305 kr. Den størst faktor for stigningen er cash flow fra freelance arbejde.

År til dato giver det en forøgelse af min formue fra 2.053.042 kr. til 2.775.305 kr. Dvs. en 34% forøgelse. Størstedelen af stigningen kommer fra realiseringen af hussalg og indtjening fra freelance arbejde.

 

Leave a Comment

Lejlighed #1 – status efter 47 måneder

Hele mit projekt med at arbejde mod finansiel frihed startede ved købet af den første lejlighed til udlejning.

På det tidspunkt var jeg 32 år og havde ingen aktiver. Min opsparing fra tidligere var blev tabt efter at måtte sælge et hus jeg havde med en ekskæreste og efter et fejlslagen iværksætterprojekt.  Jeg arbejdede på dette tidspunkt som freelancer og havde oparbejdet ca 500.000 kr i likvider. Min tanker handlede mest om at pengene skulle placeres i nogle aktiver, der over tid var garanteret ikke at miste værdi. Investeringen i en lejlighed var meget tiltagende, da det kunne give et fast cashflow hver måned, helt uafhængigt at markedsværdien på lejligheden.

Til at starte med var der en masse spørgsmål der skulle afklares, fx om:

 • Må man overhovedet have en investeringslejlighed i et ApS?
 • Hvordan skulle budgettet skrues sammen?
 • Hvilken type lejlighed skulle der købes og hvor?
 • Hvad er en god investeringslejlighed?
 • Hvad med huslejenævnet?
 • Hvad hvis toilettet går i stykker midt om natte og alle andre forhold der med lejere?
 • Kan man få et realkreditlån når lejligheden købes i et ApS?
 • Hvad skal man have med i en lejekontrakt?

Der gik vel nok 2 måneder hvor jeg fik afklaret alle spørgsmål og endte med at købe en lejlighed.

Lejlighed #1

Jeg endte med at købe en helt ny lejlighed. Det gav mest mening for mig på tidspunktet, huslejen kan sættes frit på lejligheder der er bygget efter 1992 (dog må den ikke være urimelig). Den nye lejlighed ville heller ikke skulle vedligeholdes før om mange år, derfor var cashflowet også nemmere at estimere.

Til dette første køb brugte jeg en revisor og en advokat for at sikre at alt med selskabet og lejekontrakten kørte efter reglerne. Det var rigtig godt givet ud!

Driftresultatet efter 47 måneder

Lejeindtægter i alt: 399.700 kr

Udgifter i alt:

 • Ejerforening: 30.908 kr.
 • Vedligeholdelse: 0 kr.
 • Ejendomsskat: 17.384 kr.
 • Renter og bidrag på realkreditlån: 152.580 kr.

Indtjening i alt før skat: 198.828 kr eller 4.209 kr om måneden.

Investeringen var på 462.326 kr. hvilket giver en årlig forrentning på 10,9% før skat.

Dette er uden administrationsomkostninger i forbindelse med selskabets revisor eller min egen tid.

Var det et godt køb

Jeg har brugt rigtig meget tid på investeringslejligheder siden dette første køb og jeg har bestemt været heldig med dette køb. Heldig på den måde at dens karakteristikaer er præcist det samme jeg vil gå efter i dag; ny attraktiv lejlighed, delevenlig og i en stor ejerforening og med en god forrentning.

Købet af lejligheden var også en helt primær faktor til at jeg begyndte at overveje at blive finansiel uafhængig. Den gevinst synes jeg er langt større end selve købet.

2 Comments

Hvad koster det at have bil? Her er mit eksempel

For nogle måneder siden brugte jeg næsten en helt lørdag på at opdatere mit forbrug i Spiir. Det vil sige jeg fik kategoriseret alle poster i min privatøkonomi i perioden fra september 2013 til i dag.

Når man er lidt talnørd giver det en masse god indsigt. Man bliver overrasket over hvad ting koster over tid. Jeg har eksempelvis brugt 4.104 kr på frisør siden 2013!! Det interessante er der at jeg i perioden 2013 til i dag har ændret mit mindset rigtig meget. Jeg er eksempelvis gået fra “frisørsalon”, hvor det har kostet op til 295 kr for en klipning til at min nuværende frisør tager 100 kr;)

Anyways.

Det gode ved at have det hele i Spiir er at man let kan trække tal for hvor meget det egentlig kostede mig at have en bil.

Ny bil købt september 2012

Jeg havde bilen fra september 2012 til maj 2016 (3,6 år eller 45 måneder). Købte en ny bil, da jeg tænkte det vil give mig mindst “bøvl”. Tænkte at man let kan være uheldig med en brugt bil og vedligeholdelsen hurtigt overstiger omkostningerne ved at have en brugt bil.

Køb og salg

Nypris for bilen: 129.060 kr.
Solgt for: 48.000 kr.

Så selve værditabet på bilen var 81.060, svarende til 1801 kr om måneden.

Lån, afdrag og gebyr i forbindelse med lånet

Bilen blev finansieret via eget indskud på 23.233 kr og et lån på 105.827,94 finansieret via forhandleren. Omkostningerne var overordnet:
Gebyr for indfrielse af lånet: 850,00 kr.
Sum af månedlige renter og gebyrer til finansieringen: 10.489,52 kr.
Andre gebyrer (etablering af lån mm): 5.307,96 kr.
Bilbasen (salg af bilen): 259

I alt giver det 16.906,48 kr.

Lånet lød på 105.827,94 kr. og da bilen blev solgt var der 61.718 kr. Dvs. det var en af de situationer hvor der faktisk var mere gæld i bilen end den var værdi. Effekten var at jeg skulle af med 12.718 kr “for at sælge min bil”. Rigtig svær øvelse og bestemt noget der gjorde at jeg udskød beslutningen med at sælge bilen. “Den koster jo kun 1200 kr til finansieringen om måneden og det primært afdrag”.

 

Løbende drift af bilen

Benzin: 10.300 kr. (kostede helt sikker mere end dette da der også blev trukket benzin på min og min kærestes fælleskonto)
Forsikring: 23.040 kr.
Ejerafgift: 1.420 kr. (335 kr. om året)
Service: 3.262,75 kr (her mangler tror jeg der mangler nogle poster, blandt andet vinterdæk)
Selvrisiko i forbindelse med stenslag: 1.200 kr.
Parkeringsbøder: 3.350 kr.

I alt kostede driften af bilen 42.572,75 kr.

Opsummering på økonomien:

Værditab: 81.060 kr.
Renter og gebyr: 16.906,48 kr.
Drift: 42.572,75 kr.

I alt: 140.539 kr

Det svarer til 1,33 kr pr km eller 3.151 kr pr måned.

Livet uden bil

Jeg solgte bilen i en situation, hvor jeg var startet i et nyt job som lå indenfor gåafstand. Når jeg skal ud på længere ture bruger jeg oftest Gomore (samkørsel) eller offentlig transport (bus eller tog). Langt størstedelen af alle turene kan sagtens tages med Gomore eller offentlig transport. Der er også muligheden for at leje en bil for en enkelt dag. Det har jeg ikke prøvet endnu, men Gomore har også en udlejningsservice via deres platform.

Hvad med jer. Kan I leve uden bil?

Leave a Comment

Status på nettoformue september 2017

Jeg plejer ikke at opdatere tallene hver måned, men der har været nogle investeringer privat som har flyttet rundt på fordelingen.

 August 2017September 2017Ændring
Total2.431.343 kr2.503.697 kr+72.354 kr (+3%)
Pension255.652 kr262.246 kr6.594 kr (2,6%)
Kontanter i selskab201.913 kr314.825 kr+112.912 kr (+56%)
Ejendomsportefølje 11.069.297 kr1.076.605 kr+7.308 kr (+0,7%)
Ejendomsportefølje 2182.768 kr182.768 kr0 kr (0%)
Privat721.714 kr667.254 kr-54.460 kr (-7,5%)

Pension

Jeg er ikke længere del af en pensionsordning via job, så der er har ikke været nogen indbetaling her. Stigningen skyldes stigninger i aktiekurser.

Kontakter i selskab

Beløbet er værdien efter skat. Her kom der en væsentlig stigning fra august til september, hvilke dels skyldes et ekstra indskud fra privatøkonomien. Jeg periodiserer ikke indtjeningen i selskabet, så der er store udsving.

Pengene i dette selskab skal spares sammen til investeringer, sandsynligvis i en bolig til udlejning. Det er ikke helt besluttet endnu, men jeg er igang med at undersøge mulighederne.

Lejlighedsportefølje #1

Forskellen fra sidste måned skyldes indtjening fra lejeindtægterne.

Lejlighedsportefølje #2

For denne portefølje har jeg ikke fået sat ordentlig rapportering op til at kunne tage de løbende indtægter med i værdien. Renteudgifterne betales en gang om året, derfor er det svært at lave et retvisende billede, hvis det er af cashflow. Dette arbejder jeg på at løse, da jeg gerne vil kunne se total værdien fra måned til måned. Så indtil videre svarer værdien til den friværdi der er i boligerne.

Private konti

Der var stort fald her, hvilket primært skyldes at der blev skudt nogle penge ind mit selskab. Da jeg privat har penge på min konto udbetaler jeg ikke nogen løn. Posten vil derfor løbende falde, da der skal penge til husleje og privatforbrug.

Dog har jeg valgt at tilføje udvide posten “private konti” med ejendele, der umiddelbart kan sælges. Alt i alt vurderede jeg værdien (forsigtig værdisætning) af mine forskellige ejendomme til at være 16.000 kr.

Nettoformue

Ekstremt fedt at se totalværdien runde 2.500.000 kr. Mit mål om at nå op på 4 mio. føles ikke så langt væk.

Jeg kører med en konservativ værdisætning af investeringsboligerne, men hvis (når) markedet skulle blev negativ vil det påvirke totalværdien af formuen. Samme er selvfølgelig også gældende for de aktier jeg ejer.

Leave a Comment

Hvad er F-you money og hvad kan man bruge det til?

Der er nogle forskellige definitioner af, hvad F-you money (fuck you money) er. Nogle definitioner går på, at det netop er det beløb, der gør at du aldrig skal arbejde igen.

“Total forbrug” < “Formue plus afkast fra investeringer”.

Andre definerer F-you money som det at have nok penge til, at man selv aktivt kan sige “F-you” / “nej tak” til noget man ikke ønsker at deltage i. Et klassisk eksempel er, at man er i et job, man helst gerne vil ud af. Det kan være, man ønsker at være selvstændig eller bare har lyst til at prøve noget nyt. Uden tilstrækkeligt med penge i sin opsparing (dine F-you money), havde det ikke været muligt eller meget svært, at sige nej tak og man havde været nød til at gennemføre situationen.

Jeg ser F-you som den sidste definition. Man har pengereserverne til, at man kan komme ud af en situation, selvom det kan koste nogle penge. Det skal slet ikke forstås sådan, at det skal være en så negativ situation, at man af afmagt og frustration råber “F-you”. Det er blot, at man kan sige “nej tak” til en situation, der ikke helt gør en glad.

Faktisk kan det i mange situationer vise sig bagefter, at det slet var så farligt at tage springet. Det typiske eksempel er personen, der opsiger en stilling uden at have et andet job i baghånden. På magisk dukker det rigtige job op umiddelbart efter opsigelsen.

Værdien af at have opsparing

“F-you” money er en af de store sidegevinster ved at spare op til finansiel uafhængighed. På vejen mod finansiel uafhængighed når man et tidspunkt, hvor opsparingen er stor nok til at man kan leve af sin opsparing i 1 eller flere år.

Det bedste er, at der faktisk skal meget mindre til end man tror. Det kigger vi lidt mere på med udgangspunkt i min egen økonomi.

De fleste, der går efter finansiel uafhængighed, har en 2-trins strategi:

 1. fokus på omkostningssiden; fjern alle unødvendige omkostninger og at begrænse materialistisk forbrug.
 2. fokus på indtægtssiden; indtægt fra arbejde samt indtægter fra investeringer

Efter man har sat sit forbrug ned, skal der tilsvarende lidt til at finansiere tilværelsen. Hvis vi tager mine egne tal fra forbruget i 2017 (januar – juli), så kræver det ca 15.000 kr om måneden, for at økonomien kører i nul. Dette er inklusiv væsentlige udgifter til ferier, som er lidt af en luksus, jeg giver mig selv. Anyways, med en kontant opsparing på ca 180.000 kan jeg have samme forbrug som nu, uden at skulle arbejde. 540.000 giver mig 3 år, hvor jeg ikke behøver at arbejde.

Rejsen mod finansiel uafhængighed er lang. For mig kommer det til at have tage ca 8-9 år. Derfor er det helt essentielt med delmål. Første oplagte del mål kunne være, at man via opsparing kan forsøge sig selv i 1 år, uden at skulle ændre adfærd.
Med en opsparingsrate på 50% tager det faktisk kun 1 år.

Min egen situation

Jeg har selv haft en oplevelse af værdien af F-you money. Min situation var, at jeg havde et hus som økonomisk og mentalt gjorde, at jeg følte mig forpligtet til den sikre indtægt.
Jeg var bevidst om huset have en effekt i mit valg af job, men slet ikke, at det fyldte så meget. 2-3 uger efter huset blev solgt, opsagde jeg min stilling. Jeg ville langt hellere arbejde som freelancer. Det vidste sig endda, at min indtjening kort tid efter oversteg min tidligere indtjening med 20-30%. Men beslutningen blev taget på et tidspunkt, hvor jeg forventede en nedgang på omkring 10.000 kr om måneden. Så beslutningen gav mig en situation, jeg hellere vil have plus en højere indtægt. Det var kun muligt, fordi jeg nåede et niveau, hvor jeg følte jeg havde nok f-you money.

Opgave:
Gør dig selv den tjeneste at overveje, hvor meget du skal spare op, for at have nok penge til at sige F-you og måske skabe din egen drømmesituation.

 

Foto: Toms Baugis
Leave a Comment

Status på nettoformue – august 2017

Her en kort status på nettoformuen august 2017.

 Juni 2017August 2017Ændring
Total2.273.080 kr2.431.343 kr+158.263 kr (+7%)
Pension258.615 kr255.652 kr-2.963 kr (-1.1%)
Friværdi privat hjem720.000 kr0-720.000 kr. (-100%)
Kontanter i selskab135.656 kr201.913 kr+66.257 kr (+49%)
Ejendomsportefølje 11.076.528 kr1.069.297 kr-7.231 kr (-0,7%)
Ejendomsportefølje 2119.768 kr182.768 kr63.000 kr (52,6%)
Privat-37.487 kr721.714 kr759.200 kr

Pension

Der er altid nogle diskussioner om man skal tage pensionsopsparing med i nettoformue opgørelser. Det er jo ikke penge der kan finansiere et liv som finansiel uafhængig, da pengene først bliver udbetalt senere.

Jeg tager det med fordi min opsparing er en lille del af nettoformuen. Så mine andre aktiver kan betale for livet indtil jeg når “pensionsalderen” og får udbetalt pengene.

Aktierne faldt en smule fra juni til juli, derfor et fald i pensionsværdien.

Friværdihus

Huset blev solgt og pengene blev realiseret. Derfor er den post i nul nu. I min opgørelse af husets værdi var jeg 25.000 kr fra den salgspris der blev realiseret. Så godt at der kan laves realistiske værdisættelser;)

Kontanter i selskab

Jeg sælger nogle konsulenttimer i et selskab. Denne post er kontantbeholdningen minus moms og skat.  Den steg pænt da jeg ikke har behov udbetaling til privatøkonomien.

Lejlighedssportefølje #1

Der er ikke ændret i værdisætningen. Faldet i porteføljens værdi skyldes kontantbeholdningen. Faldet skyldes betaling for revision, ejendomsskat og lånet til realkreditten.

Lejlighedsportefølje #2

Værdien af porteføljen steg med 63.000 kr, hvilket skyldes justering af værdien af en lejlighed. Det er fortsat en forsigtig værdisætning og sat til hvis lejligheden skal sælges hurtigt. Med de handler der har været på markedet og de lejligheder på markedet nu.

Private konti

Private konti burde egentligt hedde noget andet. Posten indeholder alt fra SU-lån til indestående på sports betting konti og bankkontoen. Fra næste opdatering vil jeg her også inkludere personlige ejendomme, som møbler mm der har gensalgsværdi.

Posten steg pga realiseringen af huset.

 

Leave a Comment

Privat forbrug – juli 2017

Efter jeg læste Jacob Lund Fiskers bog om Early Retirement Extreme lavede jeg nogle større ændringer i min privatøkonomi. Først solgte jeg ud af mange af mine ting, herunder bil og relativt mange ting fra kælderen. Dernæst prøvede jeg at skære endnu mere ind til benet i forhold til forbrug. Jeg har altid være sparsommelig, men der var alligevel noget fedt der kunne skæres fra.

Den største learning har helt sikret været man kun kan styre noget hvor man målet på det. Privatøkonomien følger meget godt flosklen “What gets measured gets managed”… Fornemmelsen af hvad man bruger sine penge kan let blive helt skæv.

Jeg har ikke været god til at opdatere på hvad der bliver brugt penge på. Så i det kommende vil jeg lave nogle opdateringer omkring mit forbrug. Første artikel bliver om mit forbrug i 2017 (januar til og med juli).

Fremgangsmåde

Baseret på tidligere erfaringer blev jeg nødt til at lave en opdateringsform, der var meget simpel. Der er langt større sandsynlighed for at der bliver holdt øje med privatøkonomien. Jeg er endt med at benytte mig af Spiir. Tidligere brugte jeg Excel ark, men der er er en tendens til at Excel ark over tid bliver mindre gode at arbejde med.

Med Spiir opdateres mange af posteringerne automatisk, hvilket er et stort plus.

Status for 2017

Hele 2017 er opdateret og resultatet er som understående (udtræk fra Spiir).

Der finden ikke en visning, så man kan vise hvad der totalt er brugt på hver post. Tallene er gennemsnit for perioden. Jeg har i 2017 i gennemsnittet brugt 14.964 kr om måneden. Det er mere end jeg troede.

 

Lige kort om de forskellige poster.

Bolig

Min største post. Vi bor til leje i en central og ny lejlighed. Pr mand koster den 4.500 kr plus forbrug. Posten “bolig” indeholder også forsikringer.

Et post hvor vi meget let kunne komme ned i omkostningerne ved at flytte i en mindre central lejlighed. Transport ville nok i såfald stige, men jeg tror stadig der vil være meget at spare. Vi har dog meget aktivt valgt at vi bor hvor vi bor;)

Ferie

I år har der indtil videre været 1 stor ferie (USA), 2 mindre ferier i Europa og et weekend ophold. Jeg har desuden køb flybilletterne til næste store ferie (Asien). Det er et forholdsvis stort beløb, der bruges på ferier. Absolut den letteste post der kan spares på. Vi kan jo bare lade være med at tage afsted.. Det er dog et meget aktivt valg at prioritere ferierne højt.

Husholdning

Denne post består udelukkende af indkøb af dagligvarer. Her kan der findes et par besparelser, men det vil ikke være noget der ændrer noget ved billedet.

Lån & gæld

Beløbene er afdrag af SU-lån (ca 100.000 tilbage). Der er ikke anden privat gæld.

Pension & opsparing

Jeg investerer en smule i LEGO modeller. Mine indbetalinger til ejendomsinvesteringer mm fremgår ikke af denne oversigt fra Spiir.

Diverse

Posten “Diverse” indholder udgifter i forbindelse med fornyelse af pas.

Transport

Transport-posten er nok hvor mine udgifter afviger mest fra de fleste. Tilbage i 2016 solgte jeg min bil. Det har virkelig givet nogle store besparelser. Jeg er ved at opdatere Spiir tilbage i tiden, så meget spændt på hvor meget det reelt er at jeg har sparet på transport.

Perspektivering af fremtidig forbrug

Når jeg opnår finansiel frihed forestiller jeg mig at mit forbrug kommer til at ligge lavere. Og dog.. De største poster (ferie og bolig) er nogle der også vedrører min kæreste, som ikke går efter mål som mig. Mit mål for finansiel frihed er hvor indtjeningen pr måned er omkring 30.000-35.000 kr om måneden. Så selv hvis jeg holder nuværende forbrugsniveau vil der være luft i økonomien.

 

Leave a Comment

Den perfekt hverdag – tror jeg da?

Jeg husker tydeligt første gang jeg læste first hour Work week. Det var præcist hvad jeg ville.. altså slippe hamsterhjulet og nyde alt den ekstra tid på interesse projekter. Alt dette mens jeg stadig er ung og ikke når jeg er udbrændt og +60 år. Jeg synes jeg har set rigtig mange, der har virket helt udbrændte i flere år op til deres pension/efterløn. Det vil jeg ikke!!!

Jeg læste bogen på en ferie, så brugte resten af tiden på at tænke på hvad jeg egentlig ville gøre hvis jeg kun skulle arbejde 4 timer om ugen. Det er faktisk svært at finde på hvad man egentlig vil lave med alt den tid mange bruger på jobbet.

Desværre er noterne væk nu, men på min bucket liste er nogle af mine mål listet.

Men hvad med den perfekte dag?

I forhold til personlige mål synes jeg det er mindst ligeså relevant at holde for øje hvordan man gerne vil have sin hverdag. Med tid nok skal man nok opnå alle sine mål, men som man siger så er “rejsen mod målet er en rejse i sig selv”. Derfor vigtigt at sikre at man også er glad i præcist den hverdan man er i.

 

Her en beskrivelse af hvad jeg ser som det perfekte liv (perfekte hverdag) for mig.

Den perfekte dag:

 • 6/7-10. Deep work på projekter. Det kan være alt fra egne projekter, læse bøger, skrive blog/bog eller lignende og eventuelle konsulenttimer. Jeg er morgenmenneske og når største delen af dagens produktivitet her
 • 10-13. Mødes med venner, familie eller træne eller gå en god tur. Venner der har arbejde kan ofte finde tid til at mødes midt på dagen, evt. til frokost i nærheden af deres kontor.
 • 13-15/16. Runde 2 arbejde, hvis hovedet og drivkraften er til det. Ellers læse, skrive etc.
 • 16-20. Kæreste tid. Lave mad, praktiske ting hjemme etc.
 • 20-22. Højst læse en god bog, slappe af med kæreste, se venner (fodbold ude i byen) etc.
 • 22.00. Seng

Hvad er så forskellen fra nu?
Min perfekte dag passer slet ikke til fuldtids funktionærjob. Selvom arbejdet i mange situationer vil være mere effektivt og kreativ, da den er tilpasset så hjernen er skarp. På kontor opstår der hele tiden nye opgaver, som ofte bliver prioriteret, som det der skal løses som den næste. Dvs. man skal være der.

Som freelancer passer dagen væsentlig bedre. Dog er dagen jeg beskriver omkring 5 timers effektiv arbejdstid. Her kommer det så ind i billedet hvad de økonomiske målsætninger. Har man overhoved råd til 5 timers arbejde om dagen? Jeg arbejder mod at have en normal indtægt om måneden uafhængig af hvad jeg arbejder med. Dog er jeg overbevist om at jeg også vil arbejde på projekter, der har en økonomisk gevinst.

Lige nu er jeg i opsparingsfasen i vejen mod finansiel frihed. For at nå dette mål (om 4 år når dette skrives), så jeg er ikke der hvor jeg kan reducere min arbejdstid.

 

4 Comments