Skip to content →

Kategori: Nettoformue

Status på nettoformuen december 2017

I traditionens tro skal der gøres status for året der gik.

 December 2016November 2017December 2017Ændring 2017 total
Total2.053.042 kr2.755.305 kr2.767.835 kr+714.793 kr (+35%)
Pension235.487 kr257.870 kr256.430 kr+20.943 kr (9%)
Kontanter i selskab-5.735 kr513.384 kr398.893 kr+404.629 kr
Ejendomsportefølje 1981.761 kr1.089.263 kr1.241.323 kr+259.563 kr (+26%)
Ejendomsportefølje 2112.370 kr182.768 kr182.768 kr+70.397 kr. (63%)
Privat-46.570 kr712.021 kr688.421 kr+734.991 kr
Estimeret friværdi i privat bolig775.730 kr0 kr (solgt)0 kr (solgt)-775.730 kr

I tabellen har jeg sammenlignet 29.12.16 med 31.12.17.

De store ændringer i løbet af året er:

 • Skiftet job fra funktionær til selvstændig
 • Solgt privat hjem
 • Købt 5 lejligheder til investeringsporteføjen

Skiftet funktionærjob ud med at blive selvstændig

Min forventning var at det midlertidigt ville give nedgang i indkomsten. Men mod forventningen vidste det sig at medføre en væsentlig stigning. Jeg har skrevet her en artikel om hvordan “fuck you” money hjalp med at tage springet ud som selvstændig.

Pension

Jeg har cirka fået indbetalt cirka 10.000 kr på pensionsopsparingen. Dvs. selve stigningen i aktier og dividender udgjorde 11.000 kr. Det giver 4,2% stigning.

Privat

Overordnet fald værdien af mine private indestående med 40.739 kr. Fra 729.160 kr til 688.421 kr. Årsagen ligger primært i at jeg pt ikke udbetaler mig selv nogen løn for arbejde. Pengene bliver ind i selskaberne for at arbejde videre. Mit privatforbrug ligger på ca 150.000 – 180.000 kr om året, så jeg kan udlade at udbetale løn i cirka 4 år.

Ejendomme

I løbet af 2017 blev, der købt 5 lejligheder til udlejning. De er alle lejligheder der giver positiv cashflow efter renter. Dog ikke efter afdrag, da der hvert år bliver afdraget væsentligt på de lån der er optaget.

Målet er at lejlighederne skal udbetale mig penge når jeg ikke får en månedlig indtægt fra job eller salg af timer.

Penge i selskab (selvstændig konsulent)

Jeg arbejder som freelancer og sælger dermed timer til forskellige kunder. Som freelancer kan det være lettere at få en højere pris for sin tid. Men det bedste er også at det giver en del mere fleksibilitet, da opgaver blot skal laves indenfor aftalt tid. Det gør at det er muligt at tage halve og hele dage fri hvis nødvendigt.

For folk med ønsker om finansiel frihed er freelance-vejen efter min mening meget attraktiv. I perioder med få opgaver kan man bruge sin tid helt som man vil. Præcist som når finansiel uafhængighed er opnået!!

One Comment

Status på nettoformuen november 2017

Så er det blevet tid til en opdatering på nettoformuen. Formålet med opdateringerne er at vurdere hvor jeg ligger i forhold til målene. Som nævnt et par steder i bloggen, så viser undersøgelser at der er 42% større chance for at nå sine mål, hvis de nedfældes og der holdes regnskab for udviklingen.

 September 2017November 2017Ændring
Total2.503.697 kr2.755.305 kr+251.608 kr (+7%)
Pension262.246 kr257.870 kr-4.376 kr (-2%)
Kontanter i selskab314.825 kr513.384 kr+198.559 kr (+63%)
Ejendomsportefølje 11.076.605 kr1.089.263 kr+12.658 kr (+1%)
Ejendomsportefølje 2182.768 kr182.768 kr0 kr. (0%)
Privat667.254 kr712.021 kr44.768 kr (7%)

Pension

Aktierne er faldet lidt, 2 %. Der er ikke blevet købt nye aktier.

Kontanter i selskab

Mit primære arbejde er som freelancer. Da jeg har penge på min privatekonto. Det betyder at næsten hele omsætningen går til opsparing. Efter skat og moms er saldoen steget fra 314.825 kr til 513.384 kr. De har været nogle gode måneder med nogle store og interessante projekter.

Lejlighedsportefølje #1

Totalværdien er øget, da værdien af en lejlighed er justeret en smule op. Justeringen er på baggrund af aktuelle salgspriser (ikke listepriser) på samme lejligheder i området.

Værdien af lejligheder er efter salær til ejendomsmæglere.

Lejlighedsportefølje #2

Ingen justeringer i denne portefølje.

Privat

For privaten er totalværdien gået op. Det skyldes primært at min kæreste og min lejlighed er blev vurderet højere af 2 uafhængige realkreditinstitutter.

Total

Værdien af alle aktiverne er gået fra 2.503.697 kr til 2.755.305 kr. Den størst faktor for stigningen er cash flow fra freelance arbejde.

År til dato giver det en forøgelse af min formue fra 2.053.042 kr. til 2.775.305 kr. Dvs. en 34% forøgelse. Størstedelen af stigningen kommer fra realiseringen af hussalg og indtjening fra freelance arbejde.

 

Leave a Comment

Status på nettoformue september 2017

Jeg plejer ikke at opdatere tallene hver måned, men der har været nogle investeringer privat som har flyttet rundt på fordelingen.

 August 2017September 2017Ændring
Total2.431.343 kr2.503.697 kr+72.354 kr (+3%)
Pension255.652 kr262.246 kr6.594 kr (2,6%)
Kontanter i selskab201.913 kr314.825 kr+112.912 kr (+56%)
Ejendomsportefølje 11.069.297 kr1.076.605 kr+7.308 kr (+0,7%)
Ejendomsportefølje 2182.768 kr182.768 kr0 kr (0%)
Privat721.714 kr667.254 kr-54.460 kr (-7,5%)

Pension

Jeg er ikke længere del af en pensionsordning via job, så der er har ikke været nogen indbetaling her. Stigningen skyldes stigninger i aktiekurser.

Kontakter i selskab

Beløbet er værdien efter skat. Her kom der en væsentlig stigning fra august til september, hvilke dels skyldes et ekstra indskud fra privatøkonomien. Jeg periodiserer ikke indtjeningen i selskabet, så der er store udsving.

Pengene i dette selskab skal spares sammen til investeringer, sandsynligvis i en bolig til udlejning. Det er ikke helt besluttet endnu, men jeg er igang med at undersøge mulighederne.

Lejlighedsportefølje #1

Forskellen fra sidste måned skyldes indtjening fra lejeindtægterne.

Lejlighedsportefølje #2

For denne portefølje har jeg ikke fået sat ordentlig rapportering op til at kunne tage de løbende indtægter med i værdien. Renteudgifterne betales en gang om året, derfor er det svært at lave et retvisende billede, hvis det er af cashflow. Dette arbejder jeg på at løse, da jeg gerne vil kunne se total værdien fra måned til måned. Så indtil videre svarer værdien til den friværdi der er i boligerne.

Private konti

Der var stort fald her, hvilket primært skyldes at der blev skudt nogle penge ind mit selskab. Da jeg privat har penge på min konto udbetaler jeg ikke nogen løn. Posten vil derfor løbende falde, da der skal penge til husleje og privatforbrug.

Dog har jeg valgt at tilføje udvide posten “private konti” med ejendele, der umiddelbart kan sælges. Alt i alt vurderede jeg værdien (forsigtig værdisætning) af mine forskellige ejendomme til at være 16.000 kr.

Nettoformue

Ekstremt fedt at se totalværdien runde 2.500.000 kr. Mit mål om at nå op på 4 mio. føles ikke så langt væk.

Jeg kører med en konservativ værdisætning af investeringsboligerne, men hvis (når) markedet skulle blev negativ vil det påvirke totalværdien af formuen. Samme er selvfølgelig også gældende for de aktier jeg ejer.

Leave a Comment

Status på nettoformue – august 2017

Her en kort status på nettoformuen august 2017.

 Juni 2017August 2017Ændring
Total2.273.080 kr2.431.343 kr+158.263 kr (+7%)
Pension258.615 kr255.652 kr-2.963 kr (-1.1%)
Friværdi privat hjem720.000 kr0-720.000 kr. (-100%)
Kontanter i selskab135.656 kr201.913 kr+66.257 kr (+49%)
Ejendomsportefølje 11.076.528 kr1.069.297 kr-7.231 kr (-0,7%)
Ejendomsportefølje 2119.768 kr182.768 kr63.000 kr (52,6%)
Privat-37.487 kr721.714 kr759.200 kr

Pension

Der er altid nogle diskussioner om man skal tage pensionsopsparing med i nettoformue opgørelser. Det er jo ikke penge der kan finansiere et liv som finansiel uafhængig, da pengene først bliver udbetalt senere.

Jeg tager det med fordi min opsparing er en lille del af nettoformuen. Så mine andre aktiver kan betale for livet indtil jeg når “pensionsalderen” og får udbetalt pengene.

Aktierne faldt en smule fra juni til juli, derfor et fald i pensionsværdien.

Friværdihus

Huset blev solgt og pengene blev realiseret. Derfor er den post i nul nu. I min opgørelse af husets værdi var jeg 25.000 kr fra den salgspris der blev realiseret. Så godt at der kan laves realistiske værdisættelser;)

Kontanter i selskab

Jeg sælger nogle konsulenttimer i et selskab. Denne post er kontantbeholdningen minus moms og skat.  Den steg pænt da jeg ikke har behov udbetaling til privatøkonomien.

Lejlighedssportefølje #1

Der er ikke ændret i værdisætningen. Faldet i porteføljens værdi skyldes kontantbeholdningen. Faldet skyldes betaling for revision, ejendomsskat og lånet til realkreditten.

Lejlighedsportefølje #2

Værdien af porteføljen steg med 63.000 kr, hvilket skyldes justering af værdien af en lejlighed. Det er fortsat en forsigtig værdisætning og sat til hvis lejligheden skal sælges hurtigt. Med de handler der har været på markedet og de lejligheder på markedet nu.

Private konti

Private konti burde egentligt hedde noget andet. Posten indeholder alt fra SU-lån til indestående på sports betting konti og bankkontoen. Fra næste opdatering vil jeg her også inkludere personlige ejendomme, som møbler mm der har gensalgsværdi.

Posten steg pga realiseringen af huset.

 

Leave a Comment

Status på nettoformue – juni 2017

Der er gået næsten et år siden sidste opdatering om nettoformuen. Meget er sket siden;

 • Et hus et blevet solgt
 • Jeg har skriftet job
 • Noget gæld er betalt af
 • Nogle investeringslejligheder er blevet køb
 • Jeg har justeret nogle målsætninger og har ændret min holdning/perspektiver på nogle ting.
 • Og meget mere;)

Netto formue

Jeg har valgt at bruge størrelsen af min nettoformue som målepunkt for mit projekt. Valget for mig lå mellem mål omkring størrelsen af passiv indtægt om måneden eller nettoformue. Det endte altså med nettoformuen.

 Marts 2017Juni 2017Ændring
Total2.110.597 kr2.273.080 kr+162.483 kr (+7.7%)
Pension248.797 kr258.615 kr+9.818 kr (+3.9%)
Friværdi privat hjem754.630 kr720.000 kr-34.630 kr. (-4.6%)
Kontanter i selskab0 kr135.656 kr+135.656 kr
Ejendomsportefølje 11.046.098 kr1.076.528 kr+30.429 kr (+2.9%)
Ejendomsportefølje 299.870 kr119.768 kr19.897 kr (+19.9%)
Privat-38.798 kr-37.487 kr+1.312 kr (+3.4%)

Hvorfor opdatere dette?

Jeg startede hele projektet tilbage 2013, dog uden at jeg præcist vidste hvad målet var. Fokus var til at starte med blot at opspare aktiver for at skabe en formule. På det tidspunkt havde lige tabt en del penge på et mislykkes projekt og satte mig for at akkumulere min opsparing.

Nu er der gået lige over 50 måneder og drivet er ved at sive en smule. Jeg har ikke et behov for at bruge penge, det ligger mere i at det ekstra arbejde med at investere opsparing er ved at svinde en smule.

Jeg er begynde at overveje at justere målet til et lavere tal (4 mio inden jeg bliver 40 år). Et studie i USA (Dr. Gail Matthews) viste at folk der nedfælder og kommunikere deres mål har væsentlig større sandsynlighed for at opnå målene.

Ved at opdatere bloggen vil det give ekstra fokus på hvor jeg er i forhold til mål…

 

Leave a Comment

Updated Net Worth – September 2016

(bloggen var indtil midt juli 2017 på engelsk)

Updated my net worth this evening. It is the 4th update this year.

I have a number of savings and revenue streams, which go up and down independently. Therefore I try not to look at this number every month. Only the things I can take action on. 

For example I only look at stocks 1-2 times a month. I focus on dividend stocks and have selected companies I hope to keep for 10 years. Therefore not really any point in looking at day to day developments.

Total net worth is EUR 260.522.  

The goal is EUR 525.000, so I am very close at the half way mark!!!

In May my reported net worth was EUR 227.349, so an increase of 15% in just 4 months.

 Maj 2013Februar 2016Maj 2016August 2016September 2016
Total160.000 kr1.612.492 kr1.719.750 kr1.867.717 kr1.973.015 kr
Pension20.000 kr151.531 kr160.194 kr187.964 kr208.744 kr
Friværdi i privat bolig0 kr667.238 kr667.238 kr773.730 kr786.730 kr
Freelance / konsulent0 kr0 kr0 kr26.240 kr39.765 kr
Ejendomsportefølje 1200.000 kr846.500 kr902.549 kr879.300 kr884.204 kr
Ejendomsportefølje 20 kr35.000 kr57.500 kr57.500 kr101.159 kr
Privat-60.000 kr-87.777 kr-67.731-57.017 kr-47.586 kr

 A brief sum up:
 • Pension: Stocks have been good the last month also I have topped up pension to max out the total allowed per year.
 • House equity: I have not adjusted the value of the house but have paid of some debt and overestimated the tax bill;)
 • Consultant company: there are no expenses in this company, so all revenue is accumulated. Money will be used help pay of debt on apartment this December.
 • Real estate company 1: this company owns the first two apartments I purchased. I have actually lowered the value of one of the apartments. I like to be conservative. The monthly surplus is sent to p2p lending accounts, where I currently receive 12% interests.
 • Real estate company 2: we made a really good buy this month. This apartment was way under marked, so this had helped. Also apartments give a monthly cashflow, which is added to the value.
 • Private account: at its best for many years! The sports betting project has help here also I am saving a lot of money after I sold the car. Howevery my private account probably won’t go any lower because it is mainly contains my student loan. This load is practially free, so that is the last debt I will ever pay back;)

All in all I am happy to see the possitive effect of multible income streams. I have to find some addition streams to reach my target before I am 40. If all assets just cash flow as they should (no help from Mr Marked) I will be approximately EUR 100.000 short of my goal. Since you cannot count on Mr Marked I will have to find that extra earnings from somewhere else.

 

Leave a Comment

Nettoformue – maj 2016

Så har jeg fået opdateret min nettoformue. Det er første detaljeret opdatering, hvor alt tæller med.

Mit mål er at akkumulere en formue på 4 mio inden jeg er 40 år. Det beløb mener jeg er tiltrækkelig til at skabe løbende afkast, så jeg ikke skal “arbejde” længere.

Opdateringen giver en total værdi af aktiver på 1.612.492.

Tabellen opsummerer værdien af de forskellige aktiver:

 Maj 2013Februar 2016Maj 2016
Total160.000 kr1.612.492 kr1.719.750 kr
Pension20.000 kr151.531 kr160.194
Friværdi i privat bolig0 kr667.238 kr667.238 kr
Ejendomsportefølje 1200.000 kr846.500 kr902.549 kr
Ejendomsportefølje 20 kr35.000 kr57.500 kr
Privat-60.000 kr-87.777 kr-67.731

Leave a Comment