Skip to content →

Kategori: Blog

Længe siden sidste opdatering

Der har ikke været opdateret i noget tid. Hverken om hvordan mit projekt er gået eller om emner der relaterer sig til privatøkonomi. 
Det har dog ikke været pågrund af ændrede målsætning. Tværtimod. Fokus er fortsat på at komme i en situation, hvor jeg kan leve af passive indtægter. 


Økonomi – omkostningssiden

Jeg har været ret vild med Spiir, det er jeg stadig, der er bare ikke blevet opdateret i meget lang tid. Når man over længere tid er blevet vant til at forholde sig til sit forbrug, så kan man meget nemt få holdningen at “det er der helt styr på”. Jeg kan dog godt se at der kommer flere og flere små omkostninger, som ellers var blevet fanget af Spiir. Eksempelvis opdagede jeg at jeg har betalt til Cmore i 6 måneder uden at bruge det. Rigtig dumt! Tror endda at jeg tilmeldte mig fordi der var en enkelt film jeg gerne ville se her og nu. 


Så det er kommet på min to-do at opdatere Spiir og se hvordan virkeligheden egentlig er er når det har kørt på autopilot. 

Økonomi – indtjeningssiden

2018 og 2019 (so far) har været rigtig gode mht indtjeningen. Jeg arbejder som freelancer og har kunne fylde det meste af min tid ud i hele perioden. 


Jeg har planer om at ændre på min måde at gøre status på. Tidligere har det været udviklingen i min nettoformue. Målet er at få en indtjening på omkring 35.000-40.000 kr (før skat) om måneden. Derfor vil jeg går over til at holde øje med denne indtjening om måneden, istedet for et total tal. 

Investering

Min primære investering er fortsat lejligheder. Men markedet er virkelig blevet noget svære de sidste 2 år. I 2018 og 2019 har jeg købt 2 lejligheder til udlejning. Desværre har det været udenfor de områder jeg helst vil købe i. 


Det var den korte opdatering. I det følgende kommer der mere omkring forbrug og opsummering af det cashflow der kommer fra investeringerne. 

Leave a Comment

Kan det betale sig at tage en uddannelse i Danmark?

Hvis man allerede i en tidlig alder, har besluttet sig for ikke at ville arbejde til pensionsalderen, er det så overhovedet en fordel at bruge tid på en uddannelse?

Hvis du gerne vil tilpasse din livsstil til FIRE og se frem til en tidlig pension, så er det måske ikke en god idé at tage en uddannelse? Det her indlæg vil se på fordele og ulemper ved at bruge tid på et studie.

Hvis du gerne vil leve af dine investering og minimere dine udgifter, så du tidligt kan stoppe på arbejdsmarkedet. Så er der jo ingen grund til at ”spilde” flere år uden særlig høj indkomst. Hvis man er fast besluttet på, at skulle leve efter FIRE-konceptet, kan du bruge de år på at tjene de penge, der er nødvendige for at kunne komme i gang med dine investeringer, der skal forsørge dig i stedet for din løn efter uddannelse.

Samtidig kræver det, at man sætter sig godt ind i, hvilke investeringer man skal gå efter. Det er ikke noget man bare går, hvis du ikke skal bruge tid og kræfter på et studie, er der mere tid til at sætte sig ind i dette.
Samtidig kan det være svært, at forlade arbejdsmarkedet, når man har brugt tid og kræfter på at dygtiggøre sig inden for et særligt felt via en uddannelse. Det vil også give mulighed for at spare flere penge sammen, da du ikke skal købe dyre bogpakker hvert eneste semester.

Derfor er en uddannelse en god idé
Men der er også mange argumenter for, at det er en god idé at tage en uddannelse. Selvom det betyder, at man i en periode ikke tjener mange penge, kan en uddannelse føre meget godt med sig.

Når du har en uddannelse, vil du, med stor sandsynlighed, få en højere løn derfor kan du også hurtigere tjene de penge, der er nødvendige, for at kunne starte dine investeringer. Samtidig skal man huske på, at investeringer altid er forbundet med risici, det er en fordel at have en uddannelse at falde tilbage på, hvis det skulle slå fejl.

En anden positiv faktor ved at tage en uddannelse, er det netværk og den erfaring det giver. Du vil styrke dit sociale netværk, da du vil skabe venskaber og kontakter igennem et studie, det kan gavne dig senere i din karriere.
Samtidig giver et studie vigtig erfaring, det er krævende at studere. Man vil være mere klar til et professionelt liv, når man igennem en uddannelse har været vant til deadlines og studieansvar.

Det kunne også ske, at du bliver så vild med dit studie, at du vil fortsætte og skabe en karriere. Det var måske ikke din hensigt, men du kan ende med at ændre din mening og sætte dig nye mål.

Er det så en god investering at tage en uddannelse?

I et større perspektiv er uddannelse godt for vores samfund. Det er en god investering for Danmark, når unge mennesker tager en uddannelse. Ifølge en rapport fra Arbejdernes Landsråd bidrager unge, der får en uddannelse med 3-10 millioner mere til samfundet end de unge, der ikke gennemfører en uddannelse. Måske vil nogle folk se skævt til dig, hvis du ikke bringer noget tilbage til samfundet.

Rapporten viser også, at unge, der har taget end uddannelse, betaler langt mere til staten end de selv bruger. De afleverer altså flere penge via eksempelvis skatter end de modtager gennem offentlige ydelser. De er derfor en god forretning for vores samfund.

Uddannede har også en bedre privatøkonomi end ufaglærte. En faglært vil, ifølge rapporten, tjene 1-6 millioner mere efter skat over et liv end en ufaglært. Det er altså økonomisk en god idé at tage en uddannelse både for samfundet, men også for den enkelte.

Leave a Comment

Hedonic Treadmill

Vi kender alle sammen følelsen af at ønske os noget. Det kan være nye sko, et større ur eller et nyt sted at bo. Ofte kan man drømme sig væk og fantasere om, hvor dejligt det ville være at have disse ting. Tanken ”hvis bare jeg vandt i lotto, SÅ ville jeg være lykkelig” er det vidst de færreste af os, der kan sige os fri for at have haft. Men bliver man lykkelig af at få disse ting?

Teorien som dette indlæg handler om, er Hedonic Treadmill også kendt som Hedonic Adaptation. Den er udarbejdet af Brickmann og Campbell, som i 1971 udgav ”Hedonic Relativism and planning the Good Society” i New York: Academic Press.

Her blev begrebet  Hedonic Adaptation brugt, det var først senere, at det blev skiftet ud med det lettere forståelige Hedonic Treadmill.

Hvad er Hedonic Treadmill?

Teorien beskriver, at en person har et bestemt niveau af lykke, som man vil vende tilbage til efter en periode, hvor der enten er sket positive eller negative begivenheder i personens liv.

Eksempelvis vil en positiv oplevelse, som at blive forfremmet og derved få en lønforhøjelse skabe mulighed for at købe den bil du altid har drømt om, eller give dig mulighed for at spise på restauranter oftere. Disse muligheder vil gøre dig gladere i en periode, men efter noget tid, vil det blive en del af din hverdag og du vil ikke føle samme glæde ved det. Dit glædesniveau vil falde, til hvad det oprindeligt var.

Dette gælder også ved negative oplevelser, hvis du eksempelvis får stjålet din cykel eller bliver fyret, vil det i en periode påvirke dit humør. Men du vil efter noget tid ende på dit stabile lykkeniveau.
Altså, vil glæden af at købe nye ting, ikke gøre dig lykkeligere over længere tid. Dette er en væsentlig teori at beskæftige sig med, hvis du overvejer, at omlægge din livsstil efter FIRE-konceptet.

Mere vil have mere
Et andet aspekt i vores lykkefølelse er den evige søgen efter noget bedre. Græsset er altid grønnere på den anden side. Så selvom du endelig har fået den forfremmelse, der gjorde det muligt at flytte til det kvarter, du altid har drømt om at bo i, går der ikke længe, før du stirrer misundeligt efter naboens bil. Dette er et godt eksempel på, at du har vænnet dig til at bo i dit nye kvarter og derfor søger efter en ny lykkefølelse, som også vil forsvinde efter en periode.
Mere vil have mere, derfor fandt Michael Eysenck på det meget passende navn til dette begreb, trædemøllen.

Forskning
Siden 1971 har teorien været afgørende for lykkeforskning. Et af de mest kendte studier, der tager udgangspunkt i Hedonic Treadmill er ”Lottery winners and accident victims” fra 1987.
Rapporten er udarbejdet af Brickman, Coates og Janoff-Bulman. Du kan læse den fulde version her.

Studiet tog udgangspunkt i personer, der havde vundet i lotto og personer, der havde været ude for en ulykke, som havde ført til fuldkommen eller delvis lammelse i kroppen. Lottovinderne fungerede, som dem der havde oplevet noget positivt. Deres lykkefølelse blev sammenlignet med personerne, der havde været udsat for en ulykke, disse er naturligvis symbol på en negativ begivenhed.

Naturligvis var der kraftige forskelle i respondenternes følelse af lykke i begyndelsen. Det viste sig dog, at efter længere tid fortog lykkefølelsen sig hos lottovinderne, mens den samtidig steg hos de, der havde været udsat for en ulykke. Efter en periode, var der ikke nogen af grupperne, der var lykkeligere end den anden.

Forskningen kan også overføres til økonomi og her bliver det interessant i forhold til at benytte FIRE som livsstil.
Studier fra Princeton University viser, at der er en helt særlig grænse for, hvor meget man skal tjene årligt, for at være mest lykkelig.

Den særlige grænse er 75.000$ om året, hvilket svarer til cirka 485.000 danske kroner. Jo længere man ligger under denne grænse i indtjening, jo mere ulykkelig føler man sig.
Personer, der tjenere over dette beløb bliver dog ikke lykkeligere end de personer, der lige præcis når dette tal.

Undersøgelsen arbejder med to former for lykke: Først er der den umiddelbare lykkefølelse. Det er din daglige følelse af lykke, som hurtigt kan ændre sig. Vi kender alle til at have en dårlig dag. Vi kan være særligt stressede nogle dage og andre dage kan vi være glade fordi solen skinner. Denne form for lykke er, ifølge studiet, ikke påvirket af den økonomiske indtjening og derfor er det altså ikke her, at den særlige økonomiske grænse er gældende.

Det gør den anden form for lykke derimod. Denne form ligger dybere i os og udspringer fra, hvordan vi føler, at livet går. Det vil sige at personer med en indtjening på over 75.000$ om året føler, at deres liv fungerer bedre generelt, men kan lige såvel vågne op og have en dårlig dag.

Studiet viser, at til en hvis grænse øger du din lykke, når du øger din indkomst. Men der er også et toppunkt, hvor du ikke bliver lykkeligere af at tjene mere.

Hvorfor og hvordan påvirker økonomi lykke?
Der er ikke nogen særlig grund til, at grænsen er sat præcis, hvor den er. Studierne viser dog tydeligt, at udfordringer i livet bekymrer og påvirker personer med en lav indkomst i højere grad.
Det er altså ikke den lave indkomst i sig selv, der påvirker humøret. Det er derimod de udfordringer og problemer vi rammes af i livet.
Undersøgelserne viste blandt andet, at 41 procent af personerne, der tjente mindre end 1000$ om måneden, var ulykkelige over deres astmalidelse. Mens det kun var 24 procent af personerne, der tjente mere end 3000$ om måneden, der var påvirket af selvsamme problem.

Det fortæller, at velhavende mennesker ikke tager udfordringer ligeså tungt og det derfor ikke påvirker deres humør i samme grad. De har en økonomisk sikkerhed, derfor skal de ikke i samme grad bekymre sig over, at bilen kan bryde sammen og få brug for en tur på værksted. 

Derfor er dette vigtigt, hvis du vil leve efter FIRE
Det kan altså konkluderes at den lykkefølelse, der følger med at udleve vores drømme hurtigt, vil forsvinde igen. Det fungerer, heldigvis, på samme måde, hvis der skulle ske noget forfærdeligt i vores liv.
Man skal derfor være opmærksom på, om det er nødvendigt at købe den nye bil, eller man måske godt kan fortsætte med den, man allerede har. Det skal i hvert fald ikke være, fordi man forventer at blive lykkelig af sit køb, at man investerer i en hurtigere bil eller et større hus.
Den sikreste vej til lykke er at være økonomisk sikker, så man kan stå imod de udfordringer, der kommer.

2 Comments

Lifestyle inflation

Når lønnen stiger, stiger forbruget også. Men er det egentlig nødvendigt at bruge penge på en ny bil, bare fordi man kan? Lifestyle inflation er et afgørende begreb at kende til og mestre, når din løn stiger.

Mange mennesker ville nok begynde at bruge flere penge, hvis de pludselig fik lønforhøjelse eller et bedre betalt job. Dette fænomen kaldes ”lifestyle inflation” og kan virke som en naturlig udvikling. Men er det egentlig nødvendigt, at ændre sine udgifter bare fordi man får flere penge mellem hænderne?

Den forhøjede indtægt kan føre til muligheden for at flytte til en større lejlighed, klæde sig i dyrere tøj, eller køre en hurtigere bil. Det er alt sammen ting, der kan virke fristende, især efter mange år på et mindre budget, eksempelvis i forbindelse med uddannelse.
Men disse ting er ikke altid nødvendige, før lønforhøjelsen var der jo ikke noget i vejen med den gamle lejlighed. Du kan stadig betale dine regninger, men udnytter ikke muligheden for at spare op optimalt. Hvis de ekstra penge bruges på investeringer og fremtidsplaner, vil dine FIRE mål få et kæmpe boost af den forhøjede løn.

Årsager til lifestyle inflation

 En af årsagerne til fænomenet er, at ville belønne sig selv. Det er naturligt, at ville forkæle sig selv efter en periode med hårdt arbejde, der enten har ført til forfremmelse eller nyt job. Det kan dog være en farlig glidebane, hvis forkælelserne ikke kan kontrolleres.
Det kan derfor være en god idé at sætte sig klare mål, så belønningerne ikke løber løbsk.

En anden årsag kan være ønsket om at følge med i den sociale gruppe man tilhører. Hvis venner eller kolleger pludselig køber store huse eller dyrere biler, vil mange mennesker føle trang til at følge med og bevise, at man kan være med på samme klasse.
Dette fænomen er meget relevant i dag, da sociale medier blandet andet har gjort det muligt at vise omverdenen, hvor dyr en sommerferie man er rejst på.

Det er vigtigt at huske, at selvom nogen fremstiller sig selv som succesfulde og velhavende, er det ikke ensbetydende med en sund økonomi.

Brug pengene rigtigt

Den ekstra indkomst giver mulighed for lifestyle inflation, men den giver også mulighed for at udbygge opsparing og skabe større fokus på karrieren.
Det kan eksempelvis være muligheden for at uddelegere praktiske opgaver, såsom indkøb, i hverdagen. Det koster naturligvis penge, men hvis det skaber mulighed for at arbejde mere, eller bruge fritiden fornuftigt med sin familie, kan det være en god investering.

Derudover er det en fordel at have venner, der er i samme økonomiske situation som dig selv. Det kan være svært at have rige venner, der gerne bruger mange penge på en middag. Hvis du kan omgås mennesker, der, ligesom dig selv, tænker over udgifter en ekstra gang, er det optimalt.
Bare fordi dine venner eller kolleger bruger mange penge, er det heller ikke sikkert, at de har en sund økonomi og egentlig har råd til at leve på den måde. Det er afgørende ikke at miste kontrollen over den status, man ønsker at opnå gennem sine køb. Store ændringer i levestandarden kan virker imponerende og skabe respekt fra andre, men hvis det kun varer et halvt år, er det ligegyldigt. Gå stille og roligt frem ét skridt ad gangen.

At have en plan og klare mål er vigtigt. En af måderne at opnå sine mål på, er at sætte pengene ind på en lukket konto, så man ikke kommer til at bruge dem. Så kan de ekstra penge bruges på fornuftige ting som investeringer.

Egne erfaringer

Jeg var ikke sen til at købe hus, da jeg fik mit første faste job. Der gik ikke mere end seks måneder, for det skal man jo have…

Det fordoblede den reelle husleje, men det var ikke den eneste udgift ved at købe hus. Der skulle også købes nye møbler, da møblerne fra den gamle lejlighed ikke passede ind.
Udover at købe og indrette hus, blev bilen også udskiftet.

Jeg tror, at dette er et meget almindeligt billede. Der er ganske naturlige skridt at tage, når man pludselig ikke skal leve på en SU. Men selvom man allerede er faldet i og har brugt en masse penge på nye ting, er det ikke for sent at ændre på det.

Over en periode på et halvt år fik jeg solgt store dele af mine ting. Jeg solgte også min bil, læs mere om det her. Det kostede tid og kræfter at mindske forbruget, men det kan helt sikkert lade sig gøre.

4 Comments

10 grunde til ikke at du ikke skal gå efter finansiel uafhængighed

Der kan generelt ikke være stor uenighed om, at det er rart, at have en økonomisk sikkerhed. En økonomisk buffer er vigtig, hvis der skulle opstå uventede situationer. Dagligdagen kan byde på mange uforudsete udfordringer eksempelvis sygdom, opsigelse eller en bil, der pludselig må på værksted.

Desuden viser studier, at mennesker med luft i økonomien, generelt er gladere. En undersøgelse viser, at økonomisk pressede mennesker klarer sig dårligere i simple IQ-tests. Læs mere om denne undersøgelse her.

Der er dog et stykke vej fra en økonomisk buffer til FIRE-konceptet.

Financial Independence Early Retirement, FIRE, er mere ekstremt. Her tages der højde for alle omkostninger resten af livet, uden løn fra et fast arbejde.

Men er der årsager, der gør, at FIRE måske ikke er noget for dig? Her er 10 punkter:

1. Du elsker kollegaerne og dit job
Hvis du er glad for dit arbejdsliv, som det er, er der ingen grund til at efterstræbe at ændre dette. Du har en høj jobsikkerhed og nyder at se dine kollegaer hver dag. Du kan i stedet fokusere på at styrke den finansielle buffer.

2. Du kan lide, at være som de andre
Du er glad for at din månedlige indtægt via din løn. Tanken om at skulle leve af passiv indkomst er ikke spændende, da det kan være risikabelt. Du er glad for udsigten til at arbejde dig højere op ad lønstigen og hierakiet på din arbejdsplads. Samtidig er det normen og du er måske nervøs for at skille dig ud fra mængden.

3. Du frygter for investeringer
Du har måske aldrig investeret penge før. Det kan være skræmmende, at risikere at tabe alle sine penge på investeringer. Du foretrækker derfor en sikker indkomst gennem din løn, og investering kan virke som en uoverskuelig og farlig verden at begive sig i kast med.

4. Du nyder at bruge dine optjente penge på goder
Måske er glæden ved at bruge dine optjente penge stor. Det kan ligefrem være din motivation til at komme igennem arbejdsdagen. En hjørnesten i FIRE er opsparing, det er derfor ikke noget for dig, hvis du elsker at bruge store dele af din løn på selvforkælelse.

5. Du ved ikke, hvad du ville gøre uden faste jobrammer
Du holder af de faste rutiner, der følger med et fast arbejde. En tidlig pension ved hjælp af FIRE er ikke noget for dig, hvis du har svært ved at undvære disse.

6. Karrieremål
Hvis du har høje ambitioner på jobmarkedet er FIRE måske heller ikke noget for dig. Hvis du drømmer om at blive leder i en stor virksomhed, stemmer det ikke overens med et mål om tidlig pension.

7. Du er iværksætter og vil gå efter at lave the next big thing
Du drømmer om at starte din egen virksomhed. Det er dyrt og kræver hårdt arbejde, derfor vil det ikke være muligt at lægge meget til side hver måned. Det kan også være svært, at trække sig tilbage fra sin egen virksomhed.

8. Du lever, som om hver dag er den sidste
Det er vigtigt at sætte sig mål og holde sig inden for et stramt budget over en længere periode.
Opsparing er vigtig i FIRE og derfor passer en livsstil, hvor der bruges mange penge på luksus ikke ind i konceptet.

9. Målet er at bo i en by som central London, Manhattan, LA
Det er meget dyrt at bo i storbyer som London, Manhattan og LA, så en dyr husleje og generelt dyre levevaner sådanne steder gør det meget svært at spare op ved siden af.

10. Du har ikke motivationen til at holde fast
Hvis du i flere omgange har forsøgt dig med rygestop uden held, så lykkes du nok ikke med FIRE. Det er en hård proces, der kræver stor viljestyrke.

Et sidste punkt kunne også være at hvis punkt 1-10 gælder for din ægtefælle/kæreste kan rejsen mod FIRE også være det svære.

Ser du andre grunde til at man ikke skal gå efter finansiel uafhængighed og tidlig “pension”?

Leave a Comment

Opdatering på mål – marts 2018

Tid til den månedlige status på målene for 2018. Det giver bare rigtig godt at stoppe op og se hvordan måneden gik. En meget klar learning er at det er svært at have lige meget fokus på alle mål. For hver måned udvælger jeg dem jeg mener er vigtigst. For marts blev det indtjeningssiden og fitness. Fitness fordi den er virkelig nem at gøre til en god vane, når man først kommer igang. Indtjeningen er blev sat som det vigtigste mål for 2018.

Økonomi – omkostningssiden

Marts blev væsentlig dyrere end tidligere. Jeg bruger sjældent penge på ting, men i marts blev der købt ny seng. Derfor det store udsving i privatforbruget. Tror sengen har 20 eller 30 års garanti. Der går altså noget tid før der skal købes en ny seng. Den er desuden virkelig meget bedre end den gamle seng 😉

Spiir regner stadig afdrag med som omkostning. Posten lån & gæld er afdrag på SU-lån og i mine øjne reelt en opsparing. Dvs. omkostningerne for marts endte i 19.291 kr. Sengen kostede 11.000 kr.

Jeg bliver overrasket hver måned over hvor lidt der bliver brugt på transport. Her kan du læse hvad det kostede da jeg havde en bil. Det hjælper selvfølgelig rigtig meget ikke at skulle køre på arbejde, men det er også noget man i langt de fleste tilfælde kan styre selv.

 

Økonomi – indtjeningssiden

Marts blev væsentlig bedre end jeg regnede med, da der kom 2 nye projekter ind. Det medførte også en del ekstra arbejde og sene aftener. Indtjening endte i 99.545 kr og for år til dato ligger indtjeningen på +24.190 kr. i forhold til budgettet.

Investering
Købet af den nye lejlighed til udlejning faldt på plads. Jeg fik en aftale på plads en med lejer, som flyttede ind pr 1. april. Af egne lejligheder har jeg 5 lejligheder til udlejning. Dertil har jeg også en anden lidt større portefølje af lejligheder, som jeg ejer sammen med andre. Dem kan jeg ikke gå så meget i detaljer med, da de netop er ejet sammen med andre.

Indtil videre har jeg kun gået i detaljer med lejlighed #1 og lejlighed #2. Dem har jeg set som de mest interessante da de har driftet i noget tid og det giver dermed mere klarhed omkring afkastet.

Fitness
Det blev noget bedre mht træning i marts. 16 gange fik jeg trænet. Målet er 5 gange om ugen. Så næsten i mål her!

Blog
Jeg fik publiseret 2 artikler på bloggen, hvilket igen er under målet på 1 artikel om ugen.

Bøger
Jeg blev i marts færdig med “Kriser, Krak og Kaviar” af Lars Tvede og er gået igang med en anden af Tvede nemlig “Iværksætter: Hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder” af Tvede & Mads Faurholt.

Målet er at læse 10 bøger i 2018.

 

Leave a Comment

Opdatering på mål – februar

Februar var ovre inden jeg fik set mig om.. Bare en af det måneder, hvor tiden går med rutiner og arbejde. Klart en af grunden hvorfor sådan en journal har en positiv effekt. Man får stoppet op og overvejet om der skal rettes til i adfærd.

Økonomi – omkostningssiden

Omkostningerne i februar løb op i 14.554 kr. Diverse posten på 3.440 kr var restskat på 2016. Den havde jeg ikke lige regnet med. Uden denne lå udgifterne på 11.114 kr, som næsten er præcis det samme som januar.

Jeg har haft perioder hvor jeg har prøvet at skære alt væk. Men besparelsen har jeg erfareret ikke er stor nok til at det egentlig giver mening. Da bolig og ferier er faste kan ekstra besparelser kun give 500-1000 kr om måneden. Jeg har et naturligt lavt forbrug og det jeg har er mest til cafebesøg og lignende.

Økonomi – indtjeningssiden

Mens jeg andre år har haft mest fokus på forbrug og investeringer, så handler 2018 primært om indtjeningssiden. Mit mål er at omsætte for 1 mio. som freelancer (83.333 kr om måneden). Januar manglede 400 kr i indtjening for at komme i mål. I februar nåede jeg 85.609 kr. Så for året et jeg +1.877 i forhold til målsætningen.

Lige nu ligner det også at marts og april kommer i mål.

Investering

Jeg fandt en lejlighed, som passede godt til udlejning og er igang med købet af den nu. Kommer ind på den senere, men forventer at den vil give en ekstra indkomst på 2.500 kr hver måned. Efter jeg har ejet den i nogle tid kommer jeg nok med en status på performance. Her er tidligere statusser med lejlighed #1 og lejlighed #2.

Fitness

I følge min registrering fik jeg trænet 8 gange i februar. Det er for ringe!! Mit mål er 5 gange om ugen, hvor der enten bliver trænet eller gået en langtur. Det er en dårlig vane at lade arbejde komme først, så denne skal der virkelig arbejdet på.

Blog

Det blev til 1 artikel i februar. Målet er 4 om måneden. Så heller ikke her kom jeg i mål.

Bøger

Jeg skal igennem 10 bøger i 2018. Jeg er ved bog nummer 2.

God lørdag til alle. Jeg går igang med bogen af Tvede nu!

Leave a Comment

10 grunde til at gå efter finansiel uafhængighed

Hvorfor egentlig gå efter finansiel uafhængighed og tidlig pension (på engelsk FIRE – financial independence early retirement)?

Ingen kan være i tvivl om, at selve målet er noget, alle gerne vil have. Det betyder typisk, at du har 25x dit årsforbrug i kapital. Men vejen dertil kan være lang og for nogle hård. Derfor er det vigtigt, at have sig klart for øje, hvorfor man egentlig går efter det.

Her er 10 grunde til at gå efter finansiel uafhængighed:

1. Den ultimative frihed

Du behøver ikke at “sælge” din tid for penge. Hver morgen, når du står op, kan du selv bestemme, hvad du skal lave.

2. Med FIRE har du stort set også geografisk frihed

Der er mange steder i verden, hvor det er langt billigere at leve end i Danmark. Det kan i den grad komme til din fordel, hvis du opnår finansiel uafhængighed. Det kan endda gøre, at du hurtigere kommer i mål.
Link til side med priser i verden.

3. Du kan være en mere støttende ægtefælle, forælder, ven, nabo, osv.

Du kan, til enhver tid, smide alt du har for at hjælpe folk omkring dig.

4. Du kan nemt sige ja eller nej til ting

Hvis du bliver stillet i en situation, du ikke har lyst til, så siger du bare nej tak. Jeg var inde på begrebet om “Fuck you money” her.

5. Du får tid til familien

En af de ting, du kan bruge ekstra meget tid på, er familie og venner. Det er et punkt, jeg allerede kan mærke nu, hvor jeg er blevet freelancer og har mere frihed i arbejdstiderne. Jeg er tit den, der tilpasser min arbejdsdag, så jeg kan mødes med familie og venner til frokost i hverdagene. Så, at have fleksible arbejdstider gør, at det oftere lykkes mig at mødes med folk.

6. Du har mere tid til at holde dig sund

Træning og sund kost er bare nemmere, når du har mere tid. Usund kost er netop tit “fast food”, hvor du hurtigt skal have en bid mad på farten. Træning er også væsentlig nemmere at få gjort.

7. Du kan tage frivilligt arbejde

Når dine beslutninger ikke tager udgangspunkt i penge, og du har bedre tid, så har du alle muligheder for at tage et frivilligt arbejde baseret på dine interesser. Det kan være at træne børn og unge i sport eller lignende.

8. Mere tid til at læse og lære nye ting

En af de ting, jeg selv rigtig gerne vil bruge mere tid på, er at læse. Jeg synes dog, det er svært at finde tid til det i en travl hverdag. På ferier kommer jeg nemt igennem 1-2 bøger, men det er virkelig svært hjemme i hverdagen.

9. Du kan være inspiration for andre

Her mener jeg ikke, at man skal belære alle om, at de skal gå samme vej som dig. Men hele tilgangen til penge og forbrug, som er en af fundamenterne til FIRE, er, noget som kan hjælpe mange. Bare det at påvirke folk til at tænke på pensionsopsparinger som unge er noget, der har stor værdi og indvirkning på venner og familie.

10. Du kan påtage dig projekter/ forretningsideer, der ikke tager udgangspunkt i økonomi

Det her punkt er en af de store grunde til, at jeg selv vil have økonomisk frihed. Jeg elsker nye projekter, men de fleste overvejelser om at gå i gang handler om økonomi. Ved at være sikret penge til hverdagen, så vil der være flere projekter, jeg vil sætte i gang. Det glæder mig til!!

Hvad synes du? Er der andre årsager der skal med på listen over hvorfor man bør gå efter FIRE?

One Comment

Opdatering på mål – januar 2018

Selvom 2017 overordnet gik rigtig godt i forhold til til den overordnede målsætning for at blev finansiel uafhængig inden jeg er er 40, synes jeg alligevel der var en del mål jeg ikke nåede.

Her kan du læse om målene for 2018. Det er punkter jeg vil følge op på hver måned.

Økonomi – omkostningssiden

Mit mål er at bruge mindre end 15.000 kr om måneden. Dette er inklusiv alt, også ferie.

Jeg bruger Spiir til at holde styr på mine omkostninger. Det bedste ved Spiir er at det tager meget kort tid at opdatere og kategorisere omkostningerne, da den automatisk synkronisere op mod bankkontoen. Det store minus er dog at kategoriseringen er låst og på nogle områder slet ikke giver mening. I oversigten afdrag på mit SU-lån overordnet kategoriseret som en udgift under posten “Lån og gæld”. Optimalt skulle være muligheden for at have aktiver og passiver med i samme system.

Mit forbrug uden “Lån og gæld” var i januar på 11.122 kr.

Så for januar kom jeg under de 15.000 kr i omkostninger.

Økonomi – indtjeningssiden

Mit store mål for 2018 er at omsætte for 1 mio. som freelancer. Dvs. 83.333 kr om måneden i omsætning.

For januar endte jeg på 82.934 kr. Rigtig god start på året.

Det kom dog med en omkostning i at alle andre projekter blev nedprioriteret og der blev arbejdet alle weekender. Ikke optimalt, men synes alligevel det var været med en positiv energi.

Investering

Ikke sket noget her. Blandet andet pågrund af fokus på freelance arbejde.

Fitness

Her kom jeg ikke i mål. Jeg ved faktisk ikke hvor mange gange jeg fik trænet. Fra den 1. februar har jeg derfor fået indført at jeg kører registrering i et Excel ark.

Blog

Mit mål er at skrive et indlæg om ugen eller 52 i hele 2018. Dette er det 4. indlæg, så jeg følger ikke målet.

Bøger

Jeg skal igennem 10 bøger i 2018. Jeg er ved bog nummer 2.

 

Der er klart forbedringer at komme efter. Men det må heller ikke være for let med de mål;)

 

 

Leave a Comment

Mål for 2018

Jeg tror tror rigtig meget på at det hjælper at opsætte sig selv nogle klare mål. Men det sagt fik jeg aldrig rigtigt skrevet nogen mål ned for 2017. Det var egentlig fordi det var svært at forudset retningen for året – udover selvfølgelig at komme nærmere finansiel uafhængighed.

2018 forekommer helt anderledes. Jeg ved præcist hvad skal arbejde med og hvor jeg skal arbejde fra. Det gør det langt nemmere at opsætte nogle klar målsætninger for året.

Så her er de målsætninger jeg har sat for 2018.

Økonomi – omkostningssiden
Privat forbruget vil jeg holde under 15.000. Sidste år var på 15.197 kr. Jeg synes egentlig det er et høj forbrug og der mange poster, der let kan justeres ned. Særligt ferier er meget høj. Min husleje kunne der også nemt gøres noget ved. Niveauet bliver dog alligevel på det samme som 2017, da det aktivt bliver valgt til.


Når jeg kommer I situationen, hvor afkast af mine investeringer skal betale for hverdagen ved jeg at jeg har et fleksibelt setup, der gør at omkostningerne kan komme ned i løbet af 2-3 måneder.
Min kæreste og jeg har købt en lejlighed sammen og vi kommer til at stige lidt i husleje (renter, bidrag til ejerforening, skat mm). Valget af lejlighed er dog netop ud fra den præmis, at den skulle kunne udlejes og give positivt cash flow, hvis vi en dag har behov for at flytte. Dvs på omkostningssiden kan posten med husleje justeres nemt. Hvis vi havde valgt en lejlighed eller hus, der ikke egnede sig til udlejning ville situationen være en helt anden. Vi skulle først sælge lejligheden før vi kunne justere vores omkostningsniveau ned.
Læs her hvorfor din egen bolig er en forfærdelig investering.

Økonomi – indtjeningssiden
I mit lille freelance foretagende vil jeg gå efter en omsætning på 1 mio. Udfra udviklingen de sidste 6 måneder i 2017 burde dette være muligt. Men det kræver at det bliver sat på som årets vigtigste mål.

Investering
Min forventning er at investere i 1-2 lejligheder. Præcist hvilken type har jeg ikke besluttet endnu, da der er en del forskellige veje at gå lige pt.
Jeg synes også markedet er sat højt i mange byer og derfor blevet svære at finde attraktive lejligheder med godt cash flow.

Fitness
Træning 4-5 gange om ugen og de sidste 2-3 dage skal jeg gå mindst 1 time.

Blog
Jeg vil gerne bruge mere tid på bloggen. Målet er et oplæg pr uge, dvs 52 for året. Det vil være en blanding af status på mit eget projekt og gennemgang af teori/begreber indenfor finansiel uafhænghed. Jeg påtænke også at starte en artikel serie om interessante personer og deres “penge-projekter”.

Bøger
Målsætningen er at læse 10 bøger i 2018.

Opsummering
Økonomisk ligger det vigtigste mål klart på indtjeningssiden. Hvis jeg kan nå i mål med omsætningen af freelance timer vil jeg meget tæt på mit endelige mål Hvis jeg kommer i mål med omsætningen på freelance timer er jeg meget tæt på at komme i mål med en formue på 4 mio. Derfor er dette punkt det vigtigste for året.

2 Comments