Skip to content →

Måned: september 2017

Status på nettoformue september 2017

Jeg plejer ikke at opdatere tallene hver måned, men der har været nogle investeringer privat som har flyttet rundt på fordelingen.

 August 2017September 2017Ændring
Total2.431.343 kr2.503.697 kr+72.354 kr (+3%)
Pension255.652 kr262.246 kr6.594 kr (2,6%)
Kontanter i selskab201.913 kr314.825 kr+112.912 kr (+56%)
Ejendomsportefølje 11.069.297 kr1.076.605 kr+7.308 kr (+0,7%)
Ejendomsportefølje 2182.768 kr182.768 kr0 kr (0%)
Privat721.714 kr667.254 kr-54.460 kr (-7,5%)

Pension

Jeg er ikke længere del af en pensionsordning via job, så der er har ikke været nogen indbetaling her. Stigningen skyldes stigninger i aktiekurser.

Kontakter i selskab

Beløbet er værdien efter skat. Her kom der en væsentlig stigning fra august til september, hvilke dels skyldes et ekstra indskud fra privatøkonomien. Jeg periodiserer ikke indtjeningen i selskabet, så der er store udsving.

Pengene i dette selskab skal spares sammen til investeringer, sandsynligvis i en bolig til udlejning. Det er ikke helt besluttet endnu, men jeg er igang med at undersøge mulighederne.

Lejlighedsportefølje #1

Forskellen fra sidste måned skyldes indtjening fra lejeindtægterne.

Lejlighedsportefølje #2

For denne portefølje har jeg ikke fået sat ordentlig rapportering op til at kunne tage de løbende indtægter med i værdien. Renteudgifterne betales en gang om året, derfor er det svært at lave et retvisende billede, hvis det er af cashflow. Dette arbejder jeg på at løse, da jeg gerne vil kunne se total værdien fra måned til måned. Så indtil videre svarer værdien til den friværdi der er i boligerne.

Private konti

Der var stort fald her, hvilket primært skyldes at der blev skudt nogle penge ind mit selskab. Da jeg privat har penge på min konto udbetaler jeg ikke nogen løn. Posten vil derfor løbende falde, da der skal penge til husleje og privatforbrug.

Dog har jeg valgt at tilføje udvide posten “private konti” med ejendele, der umiddelbart kan sælges. Alt i alt vurderede jeg værdien (forsigtig værdisætning) af mine forskellige ejendomme til at være 16.000 kr.

Nettoformue

Ekstremt fedt at se totalværdien runde 2.500.000 kr. Mit mål om at nå op på 4 mio. føles ikke så langt væk.

Jeg kører med en konservativ værdisætning af investeringsboligerne, men hvis (når) markedet skulle blev negativ vil det påvirke totalværdien af formuen. Samme er selvfølgelig også gældende for de aktier jeg ejer.

Leave a Comment

Hvad er F-you money og hvad kan man bruge det til?

Der er nogle forskellige definitioner af, hvad F-you money (fuck you money) er. Nogle definitioner går på, at det netop er det beløb, der gør at du aldrig skal arbejde igen.

“Total forbrug” < “Formue plus afkast fra investeringer”.

Andre definerer F-you money som det at have nok penge til, at man selv aktivt kan sige “F-you” / “nej tak” til noget man ikke ønsker at deltage i. Et klassisk eksempel er, at man er i et job, man helst gerne vil ud af. Det kan være, man ønsker at være selvstændig eller bare har lyst til at prøve noget nyt. Uden tilstrækkeligt med penge i sin opsparing (dine F-you money), havde det ikke været muligt eller meget svært, at sige nej tak og man havde været nød til at gennemføre situationen.

Jeg ser F-you som den sidste definition. Man har pengereserverne til, at man kan komme ud af en situation, selvom det kan koste nogle penge. Det skal slet ikke forstås sådan, at det skal være en så negativ situation, at man af afmagt og frustration råber “F-you”. Det er blot, at man kan sige “nej tak” til en situation, der ikke helt gør en glad.

Faktisk kan det i mange situationer vise sig bagefter, at det slet var så farligt at tage springet. Det typiske eksempel er personen, der opsiger en stilling uden at have et andet job i baghånden. På magisk dukker det rigtige job op umiddelbart efter opsigelsen.

Værdien af at have opsparing

“F-you” money er en af de store sidegevinster ved at spare op til finansiel uafhængighed. På vejen mod finansiel uafhængighed når man et tidspunkt, hvor opsparingen er stor nok til at man kan leve af sin opsparing i 1 eller flere år.

Det bedste er, at der faktisk skal meget mindre til end man tror. Det kigger vi lidt mere på med udgangspunkt i min egen økonomi.

De fleste, der går efter finansiel uafhængighed, har en 2-trins strategi:

  1. fokus på omkostningssiden; fjern alle unødvendige omkostninger og at begrænse materialistisk forbrug.
  2. fokus på indtægtssiden; indtægt fra arbejde samt indtægter fra investeringer

Efter man har sat sit forbrug ned, skal der tilsvarende lidt til at finansiere tilværelsen. Hvis vi tager mine egne tal fra forbruget i 2017 (januar – juli), så kræver det ca 15.000 kr om måneden, for at økonomien kører i nul. Dette er inklusiv væsentlige udgifter til ferier, som er lidt af en luksus, jeg giver mig selv. Anyways, med en kontant opsparing på ca 180.000 kan jeg have samme forbrug som nu, uden at skulle arbejde. 540.000 giver mig 3 år, hvor jeg ikke behøver at arbejde.

Rejsen mod finansiel uafhængighed er lang. For mig kommer det til at have tage ca 8-9 år. Derfor er det helt essentielt med delmål. Første oplagte del mål kunne være, at man via opsparing kan forsøge sig selv i 1 år, uden at skulle ændre adfærd.
Med en opsparingsrate på 50% tager det faktisk kun 1 år.

Min egen situation

Jeg har selv haft en oplevelse af værdien af F-you money. Min situation var, at jeg havde et hus som økonomisk og mentalt gjorde, at jeg følte mig forpligtet til den sikre indtægt.
Jeg var bevidst om huset have en effekt i mit valg af job, men slet ikke, at det fyldte så meget. 2-3 uger efter huset blev solgt, opsagde jeg min stilling. Jeg ville langt hellere arbejde som freelancer. Det vidste sig endda, at min indtjening kort tid efter oversteg min tidligere indtjening med 20-30%. Men beslutningen blev taget på et tidspunkt, hvor jeg forventede en nedgang på omkring 10.000 kr om måneden. Så beslutningen gav mig en situation, jeg hellere vil have plus en højere indtægt. Det var kun muligt, fordi jeg nåede et niveau, hvor jeg følte jeg havde nok f-you money.

Opgave:
Gør dig selv den tjeneste at overveje, hvor meget du skal spare op, for at have nok penge til at sige F-you og måske skabe din egen drømmesituation.

 

Foto: Toms Baugis
Leave a Comment